WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

มหกรรมติวเข้มแนะแนว
เส้นทางสู่อาชีพสายแพทย์
On Site


“ร่วมค้นหาเส้นทางสู่สายอาชีพในฝัน เตรียมตัวให้พร้อมสู่ คณะและมหาวิทยาลัยในฝันก่อนใคร TCAS 67”น้อง ม.5 อยากสอบติดคณะในฝัน ห้ามพลาด!จังหวัดที่จัดโครงการ

08.30 น. - 12.00 น. ใกล้ไหน ไปนั้น!!

จังหวัด วันที่จัดงาน group line

ชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
ผ่าน Application Zoom
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

กาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
ผ่าน Application Zoom
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

สุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
ผ่าน Application Zoom
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

สุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมบันทายศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

บุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
ณ ห้องพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

อุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมสีหราช
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

นครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ นครสวรรค์
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

ลำพูน

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

ลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

ปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

อยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

นนทบุรี

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

“ น้อง ม.5 อยากสอบเข้าคณะสายแพทย์
ห้ามพลาด!
 ”

ร่วมค้นหาเส้นทางสู่สายอาชีพในฝัน เตรียมตัวให้พร้อมสู่ คณะและมหาวิทยาลัยในฝันก่อนใคร TCAS 67

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเข้าใจรายละเอียดอย่างดี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบได้อย่างมั่นใจ
2. เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดแรงบันดาลใจ และมีแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในคณะและสาขาอาชีพที่ฝัน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการใน 2 วิชาหลัก คือ TGAT และ คณิตศาสตร์ เพื่อให้เตรียมตัวทางวิชาการได้ถูกทาง
4. เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับทุกสายการเรียน
• มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจจริง ไม่อยู่ภายใต้การบังคับเข้าเรียนจากผู้ปกครอง
• ต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเงื่อนไขต่างๆที่สถาบันกำหนด

วิธีการสมัคร

1. เลือกโครงการในจังหวัดที่น้องสะดวกเดินทาง
2. กรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน
3. เข้ากรุ๊ปไลน์ทันที เพื่อรับข่าวสารการแจ้งเตือนรายละเอีคยดของงาน