Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

center

BeWise English UpGrade On Tour 2017

 ขั้นตอนการสมัคร
   เลือกจังหวัดที่น้องต้องการเข้าร่วมโครงการ และสะดวกในการเดินทาง
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการ นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ      เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที    เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในลงทะเบียนเข้างาน    10 หัวเมืองทั่วไทย ใกล้ไหน!! ไปนั่น!!
          เพียง 200 บาท เท่านั้น (รวมค่าเอกสารประกอบการสอนแล้ว) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด่วน!! ปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งเต็ม!!


 ภาคอีสาน

  บุรีรัมย์
   วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น3 อาคาร15 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ( อยู่ฝั่งประตู 2 ตรงข้ามโรงแรมพนมพิมาน )
สมัครเข้าร่วม ฯ บุรีรัมย์ พิมพ์ใบชำระเงิน  บุรีรัมย์
  อุบลราชธานี
   วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้อง A2-4 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ CK สุนีย์แกรนด์ ( ห้างสุนีย์แกรนด์ ) จ. อุบลราชธานี
สมัครเข้าร่วม ฯ อุบลราชธานี พิมพ์ใบชำระเงิน  อุบลราชธานี
  นครราชสีมา
   วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องลีโอ ชั้น 2 โรงแรมลีโอซอ
สมัครเข้าร่วม ฯ นครราชสีมา พิมพ์ใบชำระเงิน  นครราชสีมา
  อุดรธานี
   วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 12 ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สมัครเข้าร่วม ฯ อุดรธานี พิมพ์ใบชำระเงิน  อุดรธานี
  ขอนแก่น
   วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ Prince Officeplex
สมัครเข้าร่วม ฯ ขอนแก่น พิมพ์ใบชำระเงิน  ขอนแก่น ภาคกลางและภาคตะวันออก

  ชลบุรี
   วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
สมัครเข้าร่วม ฯ ชลบุรี พิมพ์ใบชำระเงิน  ชลบุรี ภาคเหนือ

  นครสวรรค์
   วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
พิมพ์ใบชำระเงิน  นครสวรรค์
  เชียงใหม่
   วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัครเข้าร่วม ฯ เชียงใหม่ พิมพ์ใบชำระเงิน  เชียงใหม่ ภาคใต้

  สุราษฎร์ธานี
   วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องเทพลักษณ์แกรนด์ โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ จ. สุราษฎร์ธานี
พิมพ์ใบชำระเงิน  สุราษฎร์ธานี
  หาดใหญ่
   วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
   รายงานตัว 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องแคทลียา ชั้น 3. อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่.
สมัครเข้าร่วม ฯ หาดใหญ่ พิมพ์ใบชำระเงิน  หาดใหญ่

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่ต่าย       092-437-3565
พี่แตงกวา       085-6100990 พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806 พี่ตัวเอ็ม       091-7376530