Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 

BEWISE DOCTOR TALK


“เปลี่ยนชีวิต ให้ติดหมอ” 1 วันเต็ม!! เพื่อสายอาชีพแพทย์



 คุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
   เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทย์ - คณิต


 กำหนดการ
   08.30 - 08. 50 น.     ลงทะเบียนเข้างานด้วย PASSPORT แต่งกายชุดนักเรียน
   09.00 - 15.00 น..     กิจกรรม DOCTOR TALK


 ขั้นตอนการสมัคร
   น้องเลือกจังหวัดที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   ปริ้นบัตรเข้างาน หรือ แคปหน้าจอบัตรเข้างาน เพื่อใช้ลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนเข้างาน    ปริ้นบัตรเข้างาน หรือ Passport คลิ๊ก!!



 สถานที่จัดงาน

จ. บุรีรัมย์

  วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  บุรีรัมย์ ฟรี!!

จ. สุรินทร์

  วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  สุรินทร์ ฟรี!!

จ. ขอนแก่น

  วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  ขอนแก่น ฟรี!!

หาดใหญ่

  วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬา มอ. หาดใหญ่

จ. อุดรธานี

   วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
   ห้องประชุมสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  อุดรธานี ฟรี!!

จ. สุราษฎร์ธานี

  วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
   K PARK Hotel จ.สุราษฎร์ธานี
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  สุราษฎร์ธานี  ฟรี!!

จ. นครราชสีมา  ม. 5

  วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จ. นครราชสีมา ม. 4

  วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น.
   ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หัวหิน

  วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  ห้องทิวสน ชั้น 2 G Hua Hin Resort & Mall หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  หัวหิน ฟรี!!

จ. เพชรบูรณ์  ม. 5

  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  เพชรบูรณ์  ฟรี!!

จ. เพชรบูรณ์  ม. 4

  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
   ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  เพชรบูรณ์  ฟรี!!

จ. ระยอง

  วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  โรงแรมสตาร์ จ. ระยอง
สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการ  ระยอง  ฟรี!!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  085 – 6100990  พี่จิ๋ม          095 - 6043920  พี่กระต่าย          095 - 6090618  พี่บิ๊ก
  095 - 6590266  พี่อุ้ม            091 - 7376530  พี่ตัวเอ็ม            086 – 8630863  พี่มิ้น





หมายเหตุ
** กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร โครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
** Bewise Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดตามข่าวสารอัพเดทได้ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ค