Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***


Bewise academy Education Project

เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ   “คือหัวใจของเรา”


มหกรรมติวเข้มแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพสายแพทย์ DOCTOR TALK 2019


สำหรับ น้อง ม.4 ทั่วประเทศ ติวเข้มวิชาสำคัญเพื่อคณะสายแพทย์ ฟังเทคนิค และประสบการณ์ตรง


เปลี่ยนทัศนคติ "เด็กหลังห้อง" ให้เป็น "นิสิต นักศึกษา คณะ สายแพทย์ ม.รัฐ ชั้นนำ"

DOCTOR TALK 2019 รายละเอียด พิมพ์ใบชำระเงิน

มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัย สัญจรสำหรับ น้อง ม.5 ทั่วประเทศ ติวเข้ม แนะแนว ค้นหาตัวตน เตรียมความพร้อม TCAS 63


ร่วมค้นหาเส้นทางสู่สายอาชีพในฝัน เตรียมตัวให้พร้อมสู่ คณะและมหาวิทยาลัยในฝันก่อนใคร / ติวเข้ม GAT/PAT เตรียมพร้อมวิชาการ
มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัย รายละเอียด พิมพ์ใบชำระเงิน