Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

center

รายละเอียดโครงการ

“  อังกฤษพลิกชีวิต  ”  เก่งอังกฤษขึ้น ภายใน 1 วัน

สำหรับบุคคลทั่วไป

 คุณสมบัติผู้สมัคร
   นิสิต นักศึกษา ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ เพื่อเก็บเกรดอิ้งในมหาวิทยาลัย หรือ เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
   วัยทำงาน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของตน เพื่อเส้นทางอาชีพ และ เงินเดือนที่สูงขึ้น


 ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ
   ราคาเพียง 480 บาท เท่านั้น!! ( รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารกลางวัน และ อาหารว่างแล้ว )


 ขั้นตอน ในการสมัคร
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการ นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ      เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที    เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน   


 กำหนดการจัดโครงการ
   เชียงใหม่
    ห้องทองกวาวชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560  
   


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่มิ้น      086 – 8630863
พี่แตงกวา       085-6100990 พี่ต่าย       092-437-3565
พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806
พี่ตัวเอ็ม       091-7376530
พี่จุ๋มจิ๋ม       099 – 4924291