Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 

GAT TURBO UPGRADE ONLINE เตรียมความรู้สู่ GAT 200 up


หลักสูตรเข้มข้นเตรียมความพร้อมสอบ GAT (เชื่อมโยง+อังกฤษ)

** อัพเดทเนื้อหาและรูปแบบข้อสอบจากข้อสอบจริงปีล่าสุด **
** เรียนออนไลน์ สะดวกทุกที่ ทกเวลา **

 คุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลัย


 ขั้นตอนการสมัคร
   เลือกระดับชั้นตามที่น้องกำลังศึกษาอยู่ 
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการ นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ      เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
       สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที    เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในลงทะเบียนเข้างาน
   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบ Username / Password ของตนเองเพื่อใช้ในการ Login หน้าเว็บไซต์
       เข้าสู่ระบบการเรียนคอร์ส GAT TURBO UPGRADE ONLINE   ตรวจสอบ Username / Password คลิ๊ก!!


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกสายวิชา


เริ่มเรียน : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
คอร์สมีอายุ 3 เดือน

สมัครเรียน ม.4 คลิ๊ก!!   พิมพ์ใบชำระเงิน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกสายวิชา


เริ่มเรียน : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
คอร์สมีอายุ 3 เดือน

สมัครเรียน ม.5 คลิ๊ก!!   พิมพ์ใบชำระเงิน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสายวิชา


เริ่มเรียน : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
คอร์สมีอายุ 3 เดือน

สมัครเรียน ม.6 คลิ๊ก!!   พิมพ์ใบชำระเงิน


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่จิ๋ม       085 – 6100990 พี่กระต่าย      095 - 6043920
พี่บิ๊ก       095 - 6090618 พี่อุ้ม      095 - 6590266
พี่ตัวเอ็ม       091 - 7376530 พี่แนน      084 – 9973419
พี่ปุ้ม      062 – 6285243 พี่มิ้น       086 – 8630863
พี่มิน       095 - 6090518


หมายเหตุ
** กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร โครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
** Bewise Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดตามข่าวสารอัพเดทได้ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ค