Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 8 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน  227   Views  • 5 ข้อควรระวัง !ในการทำข้อสอบความถนัดแพทย์


ฝากถึงน้อง ๆ ที่อยากเป็นคุณหมอ

ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำข้อสอบให้มากพอ เห็นข้อสอบแล้วอย่าเพิ่งย่อท้อ ฝึกฝนทำโจทย์ให้มากมายหลากหลายข้อ ตำแหน่งว่าที่คุณหมออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน
อ่านโจทย์ให้ละเอียด : สำคัญมาก
มีหลายคนโดนโจทย์หลอกเพราะอ่านโจทย์ไม่ละเอียดรอบคอบมากพอ วิธีแก้คือ ฝึกทำโจทย์ให้เยอะเข้าไว้ เพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบของโจทย์มากที่สุด
บริหารเวลาในการทำข้อสอบ : หมั่นดูนาฬิกาบ่อย ๆ
ข้อสอบความถนัดแพทย์เป็นข้อสอบ Speed test ระดับต้น ๆ เลยเพราะมีเวลาแค่ข้อละนาทีกว่า ๆ เท่านั้น ถ้าเราทำแบบไม่ดูเวลาอาจจะทำข้อสอบเสร็จไม่ทันเวลาได้ ซึ่งก็น่าเสียดายมาก ดังนั้นการบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ
คิดไม่ออกให้ข้ามไปก่อน แล้วค่อยกลับมาทำใหม่ อย่าเสียเวลา
อย่ามัวเสียเวลาในข้อที่เราทำไม่ได้ ให้น้อง ๆ ข้ามไปทำข้อที่เราทำได้ก่อน โดยเฉพาะ Part เชาว์ปัญญาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นPart ของความถนัดแพทย์ที่ยากที่สุด แต่ก็จะมีข้อยากข้อง่ายปะปนกัน เราเน้นเก็บคะแนนข้อง่ายก่อนแล้วค่อยกลับมาทำข้อยาก ๆ ก็ไม่เสียหายค่ะ
คำตอบ Part จริยธรรมต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
ในส่วนของPartจริยธรรมแพทย์ ข้อสอบมักเป็นกรณีและสถานการณ์ต่างๆ ทั่วไปในสังคม เนื้อข้อสอบค่อนข้างอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน น้องๆ จึงควรติดตามข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์สำคัญต่างๆ รอบตัวให้สม่ำเสมอ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ การให้เหตุผลต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตามกฎหมายแพทย์ เพราะใน 1 ข้อ อาจมีหลายคำตอบ และได้คะแนนไม่เท่ากัน
Part เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล: โยงแล้วอย่าลืมเช็ค
แม้ Part นี้จะขึ้นชื่อว่าเป็น Part ที่ง่ายที่สุดในการสอบ แต่ก็ไม่ควรประมาท หลายคนวาดแผนภาพถูกแต่พอถึงขั้นตอนเขียนคำตอบกลับลอกมาผิดหรือลอกมาไม่ครบ ซึ่งน่าเสียดายคะแนนในส่วนนี้มาก ๆ ถ้าเกิดผิดพลาดไป ยิ่งข้อสอบง่ายมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องรอบคอบในการทำข้อสอบให้ดี เพื่อเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด