Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 4 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  209   Views  • รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรสอนพัฒนาเกม


ในปัจจุบันถ้าพูดถึงการเล่นเกมนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่ไร้สาระอีกต่อไป

แต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นได้ ทั้งยังถูกบรรจุไว้ในเกมกีฬา eSportsหรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าคนทั่วโลกนั้นเริ่มให้ความสำคัญกับเกมมากขึ้น ดังนั้นจึงมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งปรับพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเกมขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเด็กไทยที่มีความสามารถและใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักพัฒนาเกมและตอบรับความต้องการของนักศึกษารุ่นใหม่ จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล

*** ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 882,520 บาท ( 3 ปีครึ่ง) เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ค่าเล่าเรียนจึงสูงกว่าของมหาวิทยาลัยอื่นเกือบเท่าตัว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาสื่อประสมและเกม


*** ค่าเทอมประมาณ : 32,000 บาท / เทอม


มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

*** ค่าเทอมประมาณ : 35,000 บาท / เทอม

มหาวิทยาลัยรังสิต
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

*** ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 434,000 บาท ( 4 ปี)


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม

*** ค่าเทอมประมาณ : 35,000 บาท / เทอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

*** ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 304,500 บาท ( 4 ปี)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  คณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลังสูตรการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และเกม

*** ค่าเทอมประมาณ : 37,500 บาท / เทอม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หลักสูตรเกมและอินเทอร์แอคทีฟ

*** ค่าเทอมประมาณ : 39,480 บาท | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 346,880 บาท