Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 

centerมหกรรมติวเข้มแนะแนวการศึกษาต่อ ม.ปลาย/อุดมศึกษา

สำหรับน้อง ม.3


 วัตถุประสงค์โครงการ
   เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทราบข้อมูลพื้นฐานการศึกษาต่อ เพื่อเลือกสายการเรียนที่เหมาะสมแก่ตนมากที่สุด
   เพื่อให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ ค้นพบตัวตน ความชอบ ตลอดจนเส้นทางการศึกษาและการทำงานที่ตนต้องการ
   เพื่อให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนทัศนคติทางการเรียนที่มีต่อวิชายาก และมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
   เพื่อให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET และข้อสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนดัง ใน 2 วิชายาก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์


 กำหนดการ
   เวลา 08.00 - 08.45 น.       ลงทะเบียนรับเอกสาร ที่จุดลงทะเบียน แต่งกายชุดนักเรียน
   เวลา 09.00 - 16.00 น.      กิจกรรมติวเข้มวิชาการ และ แนะแนวเส้นทางอนาคต โดยทีมวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศจากรั้วจุฬาฯ ขั้นตอนในการสมัคร
   เลือกสถานที่ที่สะดวกได้ ตามจังหวัดที่ใกล้ภูมิลำเนาหรือใกล้เคียง
    กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ( ภายใน 3 วันหลังการสมัคร )       เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที    เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน  ป้องกันข้อมูลผิดพลาดต่างๆ แจ้งชำระเงิน  คลิ๊กที่นี่!! สถานที่จัดโครงการ
          เพียง!! 100 บาท เท่านั้น (รวมค่าเอกสารประกอบการสอนแล้ว) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด่วน!! ปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งเต็ม!!
  อุบลราชธานี
   วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมัครเข้าร่วม ฯ อุบลฯ พิมพ์ใบชำระเงินอุบลฯ
  เชียงใหม่
   วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สมัครเข้าร่วม ฯ เชียงใหม่ พิมพ์ใบชำระเงิน เชียงใหม่


  หาดใหญ่
   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
สมัครเข้าร่วม ฯ หาดใหญ่ พิมพ์ใบชำระเงิน  หาดใหญ่
  อุดรธานี
   วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
สมัครเข้าร่วม ฯ อุดรธานี พิมพ์ใบชำระเงิน  อุดรธานี


  ชลบุรี   Update!!
   เลื่อนเป็น   วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
   เวลา 11.00 - 17.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้างตึกคอมชลบุรี ชั้น B สถาบันกวดวิชาบีไวส์อะคาเดมี่
สมัครเข้าร่วม ฯ ชลบุรี พิมพ์ใบชำระเงิน  ชลบุรี
  นครสวรรค์
   วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
สมัครเข้าร่วม ฯ นครสวรรค์ พิมพ์ใบชำระเงิน  นครสวรรค์


  บุรีรัมย์
   วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมัครเข้าร่วม ฯ บุรีรัมย์ปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน  บุรีรัมย์
  สุรินทร์
   วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
สมัครเข้าร่วม ฯ สุรินทร์ปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน  สุรินทร์


  ขอนแก่น
   วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สมัครเข้าร่วม ฯ ขอนแก่นปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน  ขอนแก่น
  แพร่
   วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.แพร่
สมัครเข้าร่วม ฯ แพร่ปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน  แพร่


  สุราษฎร์ธานี
   วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ K PARK Hotel จ.สุราษฎร์ฯ
สมัครเข้าร่วม ฯ สุราษฎร์ฯปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน  สุราษฎร์ฯ
  นครราชสีมา
   วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตภัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สมัครเข้าร่วม ฯ นครราชสีมาปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน  นครราชสีมา
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่มิ้น       086-863-0863
พี่จิ๋ม       099-492-4291 พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806 พี่ตัวเอ็ม       091-7376530