Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 

centerมหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจรปี 4


 วัตถุประสงค์โครงการ
   เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเข้าใจรายละเอียดอย่างดี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบได้อย่างมั่นใจ
   เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดแรงบันดาลใจ และมีแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในคณะและสาขาอาชีพที่ฝัน
   เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการใน 2 วิชาหลัก คือ GAT และ คณิตศาสตร์ เพื่อให้เตรียมตัวทางวิชาการได้ถูกทาง
   เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนอนาคต


 กำหนดการโครงการ
   ตามกำหนดการแต่ละจังหวัด ตามที่ระบุด้านล่าง เวลา   08 . 30 - 15.00 น.


 ขั้นตอนในการสมัคร
   เลือกสถานที่ที่สะดวกได้ ตามจังหวัดที่ใกล้ภูมิลำเนาหรือใกล้เคียง
    กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ( ภายใน 3 วันหลังการสมัคร )       เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที    เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน  ป้องกันข้อมูลผิดพลาดต่างๆ แจ้งชำระเงิน  คลิ๊กที่นี่!! สถานที่จัดโครงการ
          ใกล้ไหน!! ไปนั่น!! เพียง!! 100 บาท เท่านั้น (รวมค่าเอกสารประกอบการสอนแล้ว) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด่วน!! ปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งเต็ม!!
  เชียงใหม่
   วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สมัครเข้าร่วม ฯ เชียงใหม่ พิมพ์ใบชำระเงินเชียงใหม่
  หาดใหญ่
   วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
สมัครเข้าร่วม ฯ หาดใหญ่ พิมพ์ใบชำระเงิน หาดใหญ่


  ชลบุรี
   เลื่อนเป็น   วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี
สมัครเข้าร่วม ฯ ชลบุรี พิมพ์ใบชำระเงิน  ชลบุรี
  นครสวรรค์
   วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
พิมพ์ใบชำระเงินนครสวรรค์


  บุรีรัมย์
   วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พิมพ์ใบชำระเงิน  บุรีรัมย์
  สุรินทร์
   วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
พิมพ์ใบชำระเงิน  สุรินทร์


  ขอนแก่น
   วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
พิมพ์ใบชำระเงินขอนแก่น
  อุดรธานี
   เลื่อนเป็น  วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
พิมพ์ใบชำระเงิน  อุดรธานี


  แพร่
   วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.แพร่
พิมพ์ใบชำระเงิน  แพร่
  สุราษฎร์ธานี
   วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ K PARK Hotel จ.สุราษฎร์ธานี
พิมพ์ใบชำระเงินสุราษฎร์ธานี


  นครราชสีมา
   วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
พิมพ์ใบชำระเงินนครราชสีมา
  หัวหิน
   วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ G HuaHin and Mall หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิมพ์ใบชำระเงินหัวหิน


  เพชรบูรณ์
   วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
พิมพ์ใบชำระเงินเพชรบูรณ์
  อุบลราชธานี
   วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิมพ์ใบชำระเงินอุบลฯ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่มิ้น       086-863-0863
พี่จิ๋ม       099-492-4291 พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806 พี่ตัวเอ็ม       091-7376530