Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

center

COMBO WISE ตุลาคม 2017 @บีไวส์ สาขาขอนแก่น


 COMBO WISE ตุลาคม 2017     :     ม.ต้น
    สำหรับน้อง ม.ต้น (ม.1 – ม.3)     เรียนเนื้อหาเทอม 2 ล่วงหน้า 5 วิชาหลัก    :     ภาษาไทย    สังคม    ภาษาอังกฤษ    วิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์
  โปรโมชั่นพิเศษ!! เมื่อสมัครคอร์สคู่ COMBO WISE ตุลาคม 2017 + COMBO WISE เทอม 2   ฟรี!! ทัศนศึกษา SCENICAL WORLD เขาใหญ่ พร้อมสิทธิ์แบ่งชำระ 3 ครั้ง!!
  ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับน้องที่ชำระเงิน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัครระดับชั้น
รอบ
ช่วงเวลา
ช่วงการเรียน
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ค่าธรรมเนียม
COMBO WISE ม.1 วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.30 น. 2 ตุลาคม 60 - 27 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ   ม.1  จ / พ / ศ เช้า 


4,200 บาท

( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม)


COMBO WISE ม.2
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ บ่าย 13.30 - 17.30 น. 2 ตุลาคม 60 - 27 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ   ม.2  จ / พ / ศ บ่าย  
วันอังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์ เช้า 08.30 - 12.30 น. 3 ตุลาคม 60 - 28 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ   ม.2   อ / พฤ / ส เช้า  COMBO WISE ม.3
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ เช้า 08.30 – 12.30 น. 2 ตุลาคม 60 - 27 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ   ม.3  จ / พ / ศ เช้า  
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ บ่าย 13.30 – 17.30 น. 2 ตุลาคม 60 - 27 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ   ม.3  จ / พ / ศ บ่าย  
วันอังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์ เช้า 08.30 - 12.30 น. 3 ตุลาคม 60 - 28 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ  ม.3  อ / พฤ / ส เช้า 
*** สำหรับน้อง ม.ต้น (ม.1 – ม.3) ด่วน!! สมัครและชำระเงินก่อน ยิ่งมีสิทธิ์เรียนก่อน    พิมพ์ใบชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน 
 COMBO WISE ตุลาคม 2017     :     ม.ปลาย
    สำหรับน้อง ม.ปลาย (ม.4 – ม.5)   เรียนเนื้อหาเทอม 2 ล่วงหน้า
          7 วิชาหลัก สายวิทย์   :    ภาษาไทย    สังคม    ภาษาอังกฤษ    ฟิสิกส์    เคมี    ชีววิทยา    คณิตศาสตร์
          4 วิชาหลัก สายศิลป์   :    ภาษาไทย    สังคม    ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์
  โปรโมชั่นพิเศษ!! เมื่อสมัครคอร์สคู่ COMBO WISE ตุลาคม 2017 + COMBO WISE เทอม 2   ฟรี!! ทัศนศึกษา SCENICAL WORLD เขาใหญ่ พร้อมสิทธิ์แบ่งชำระ 3 ครั้ง!!
  ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับน้องที่ชำระเงิน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร


ระดับชั้น
รอบ
ช่วงเวลา
ช่วงการเรียน
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ค่าธรรมเนียม

COMBO WISE
ม. 4 สายวิทย์
จันทร์/พุธ/ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.30 น. 2 ตุลาคม 60 - 27 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ  ม.4 สายวิทย์  จ / พ / ศ เช้า 


4,200 บาท

( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม)
อังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์ บ่าย 13.30 - 17.30 น. 3 ตุลาคม 60 - 28 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ ม.4 สายวิทย์  อ / พฤ / ส บ่าย 
COMBO WISE
ม. 4 สายศิลป์
อังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์ เช้า 08.30 – 12.30 น. 3 ตุลาคม 60 - 28 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ  ม.4 สายศิลป์  อ / พฤ / ส เช้า 

COMBO WISE
ม. 5 สายวิทย์
จันทร์/พุธ/ศุกร์ บ่าย 13.30 - 17.30 น. 2 ตุลาคม 60 - 27 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ  ม.5 สายวิทย์  จ / พ / ศ บ่าย  
อังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์ เช้า 08.30 - 12.30 น. 3 ตุลาคม 60 - 28 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ  ม.5 สายวิทย์  อ / พฤ / ส เช้า 
COMBO WISE
ม. 5 สายศิลป์
อังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์ บ่าย 13.30 - 17.30 น. 3 ตุลาคม 60 - 28 ตุลาคม 60
สมัคร COMBO WISE ตุลาคมฯ  ม.5 สายศิลป์  อ / พฤ / ส บ่าย 
*** สำหรับน้อง ม.ต้น (ม.4 – ม.5) ด่วน!! สมัครและชำระเงินก่อน ยิ่งมีสิทธิ์เรียนก่อน    พิมพ์ใบชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่ต่าย       092-437-3565
พี่แตงกวา       085-6100990 พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806 พี่ตัวเอ็ม       091-7376530