Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

center

โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบรอบ 8 ปี บีไวส์ @นครราชสีมา พร้อมโฉมใหม่

เรียนสด ทุกคอร์ส ตลอดเทอม         ** จากปกติราคา 4,200 บาท เหลือเพียง 800 บาทเท่านั้น!! รวมค่าเอกสารแล้ว (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม)


 สำหรับน้อง ม.ต้น (ม.1 – ม.3)
    COMBO WISE  ม.ต้น     หลักสูตรปูพื้นฐานเนื้อหา 5 วิชาหลัก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเทอม 1 ของแต่ละสายชั้น เพื่อเพิ่มเกรด
            เน้นเคลียร์ความเข้าใจเนื้อหาพื้นฐาน จดจำด้วยสุดยอดเทคนิคการจำ
            พร้อมตะลุยโจทย์ด้วยทริคการทำโจทย์แบบเทพๆไม่เหมือนใคร สมบูรณ์แบบในระยะเวลาสั้นๆ
            ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับน้องที่ชำระเงิน ภายใน 4 วัน นับจากวันที่สมัคร


ระดับชั้น
รอบ
ช่วงเวลา
ช่วงการเรียน
จำนวนที่รับ
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ค่าธรรมเนียม


ม.1
อังคาร และ พฤหัสบดี เช้า 08.30 – 12.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.1 สมัครเข้าร่วม  อ และ พฤ เช้า 

800 บาท เท่านั้น!! ทุกคอร์ส ตลอดเทอม

** จากปกติราคา 4,200 บาท รวมค่าเอกสารแล้ว
( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม)
อังคาร และ พฤหัสบดี บ่าย 13.30 – 17.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.1 สมัครเข้าร่วม  อ และ พฤ บ่าย 


ม.2
จันทร์ และ พุธ เช้า 08.30 – 12.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.2 สมัครเข้าร่วม  จ และ พ เช้า  
อังคาร และ พฤหัสบดี บ่าย 13.30 – 17.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.2 สมัครเข้าร่วม  อ และ พฤ บ่าย  
เสาร์ และ อาทิตย์ เช้า 08.30 – 12.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.2 สมัครเข้าร่วม  ส และ อา เช้า  ม.3
จันทร์ และ พุธ เช้า 08.30 – 12.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.3 สมัครเข้าร่วม  จ และ พ เช้า  
จันทร์ และ พุธ บ่าย 13.30 – 17.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.3 สมัครเข้าร่วม  จ และ พ บ่าย  
อังคาร และ พฤหัสบดี เช้า 08.30 – 12.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.3 สมัครเข้าร่วม  อ และ พฤ เช้า 
เสาร์ และ อาทิตย์ บ่าย 13.30 – 17.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.3 สมัครเข้าร่วม  ส และ อา บ่าย  
*** สำหรับน้อง ม.ต้น (ม.1 – ม.3) ด่วน!! สมัครและชำระเงินก่อน ยิ่งมีสิทธิ์เรียนก่อน    พิมพ์ใบชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน 
 สำหรับน้อง ม.ปลาย (ม.4 – ม.5)
    COMBO WISE   ม.ปลาย    หลักสูตรปูพื้นฐานเนื้อหา 7 วิชาหลักสายวิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และ คณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเทอม 1 ของแต่ละสายชั้น เพื่อเพิ่มเกรด
            เน้นเคลียร์ความเข้าใจเนื้อหาพื้นฐาน จดจำด้วยสุดยอดเทคนิคการจำ
            พร้อมตะลุยโจทย์ด้วยทริคการทำโจทย์แบบเทพๆไม่เหมือนใคร สมบูรณ์แบบในระยะเวลาสั้นๆ
            ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับน้องที่ชำระเงิน ภายใน 4 วัน นับจากวันที่สมัคร


ระดับชั้น
รอบ
ช่วงเวลา
ช่วงการเรียน
จำนวนที่รับ
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ค่าธรรมเนียม

ม.4
จันทร์ และ พุธ บ่าย 13.30 – 17.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม. 4 สมัครเข้าร่วม  จ และ พ บ่าย 
800 บาท เท่านั้น!! ทุกคอร์ส ตลอดเทอม

** จากปกติราคา 4,200 บาท รวมค่าเอกสารแล้ว
( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม)
อังคาร และ พฤหัสบดี เช้า 08.30 – 12.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.4 สมัครเข้าร่วม  อ และ พฤ เช้า 
เสาร์ และ อาทิตย์ เช้า 08.30 – 12.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.4 สมัครเข้าร่วม  ส และ อา เช้า 
เสาร์ และ อาทิตย์ บ่าย 13.30 – 17.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.4 สมัครเข้าร่วม  ส และ อา บ่าย 

ม.5
จันทร์ และ พุธ เช้า 08.30 – 12.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม. 5 สมัครเข้าร่วม  จ และ พ เช้า  
จันทร์ และ พุธ บ่าย 13.30 – 17.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.5 สมัครเข้าร่วม  จ และ พ บ่าย 
อังคาร และ พฤหัสบดี บ่าย 13.30 – 17.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.5 สมัครเข้าร่วม  อ และ พฤ บ่าย 
เสาร์ และ อาทิตย์ เช้า 08.30 – 12.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.5 สมัครเข้าร่วม  ส และ อา เช้า 
เสาร์ และ อาทิตย์ บ่าย 13.30 – 17.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ที่นั่ง
ม.5 สมัครเข้าร่วม  ส และ อา บ่าย 
*** สำหรับน้อง ม.ต้น (ม.4 – ม.5) ด่วน!! สมัครและชำระเงินก่อน ยิ่งมีสิทธิ์เรียนก่อน    พิมพ์ใบชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่ต่าย       092-437-3565
พี่แตงกวา       085-6100990 พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806 พี่ตัวเอ็ม       091-7376530