Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

center

รายละเอียดโครงการ

ค่ายแนะแนวค้นหาตัวตน เตรียมความพร้อมวิชาการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

WISDOM PLUS CAMP 2018

 วัตถุประสงค์โครงการ
   เพื่อติวเข้ม ปูพื้นฐาน ทบทวน เรียนล่วงหน้า เนื้อหา ม.4 และ ม.5 ให้จบหลักสูตร มีความพร้อมทางวิชาการเพื่อต่อยอดสู่การเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเพิ่มเกรดเฉลี่ยในโรงเรียน
   เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ค้นพบตัวตน ความถนัดของตน และอาชีพที่มุ่งหวัง เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิผลสูงสุด
   เพื่อให้นักเรียนผู้ความร่วมโครงการ มีแรงบันดาลใจ และความกระตือรือร้น ต่อการสร้างอนาคตของตน ตลอดจนเพิ่มวินัย และความรับผิดชอบให้สูงขึ้น


 สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
   ทบทวน ปูพื้นฐาน เรียนล่วงหน้า เนื้อหา ม. 4 และ ม. 5 จบหลักสูตร
   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ค้นพบตัวตน ความถนัดของตน และอาชีพที่มุ่งหวัง เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิผลสูงสุด
   มีแรงบันดาลใจ และความกระตือรือร้น ต่อการสร้างอนาคตของตน ตลอดจนเพิ่มวินัย และความรับผิดชอบให้สูงขึ้น

      ข้อความสำคัญ
           หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียน ม.3 ขึ้นม.4 ที่เข้าร่วมโครงการต้องทราบว่า ตนจะต้องเรียนเนื้อหา ม.ปลาย เข้มข้น
       ส่วนน้อง ม.4 ขึ้นม.5 ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องทราบว่านักเรียนจะต้องเรียนย้อน ทบทวนเนื้อหา ม.4 ที่เคยเรียนมาแล้ว เพื่อเป็นการสรุปคอนเซปสำคัญ


 วิธีการสมัคร
   อ่านรายละเอียดโครงการอย่างดี กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
   เลือกจังหวัดที่น้องต้องการเข้าร่วมโครงการ และสะดวกในการเดินทาง
   พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย สาขาใดก็ได้ ทั่วประเทศ โดยต้องชำระตามกำหนดชำระที่ เจ้าหน้าที่แจ้งตอนรับรหัสส่วนลด
   เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้อย่างดี หากการชำระสมบูรณ์ ธนาคารจะส่งชื่อเข้าระบบ ภายในวันรุ่งขึ้นและภายใน 10 วัน นักเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการเสร็จสิ้น  แจ้งชำระเงิน  ที่นี่...คลิ๊ก!!


 สถานที่และกำหนดการจัดโครงการ
นักเรียนสามารถเลือกสถานที่ที่สะดวกได้ ดังนี้
  WISDOM PLUS CAMP 2018 @เชียงใหม่
   2 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2561
   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครเข้าร่วม ฯ เชียงใหม่ ที่นั่งเต็ม!! พิมพ์ใบชำระเงิน  เชียงใหม่
  WISDOM PLUS CAMP 2018 @ขอนแก่น
   3 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2561
   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัครเข้าร่วม ฯ ขอนแก่น พิมพ์ใบชำระเงิน  ขอนแก่น
  WISDOM PLUS CAMP 2018 @หาดใหญ่
   4 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2561
   ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมัครเข้าร่วม ฯ หาดใหญ่ พิมพ์ใบชำระเงิน  หาดใหญ่


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่ต่าย       092-437-3565
พี่แตงกวา       085-6100990 พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806 พี่ตัวเอ็ม       091-7376530