เข้าสู่ระบบ : 
center
มหกรรมติวเข้มแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพสายแพทย์

BEWISE WAY TO WEAR GOWN 2017 วัตถุประสงค์โครงการ
   เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบถึงวิธีการเตรียมตัวสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะ อาชีพสายแพทย์
   ให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาสำคัญทางสายแพทย์ ได้แก่ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และความถนัดแพทย์ 
   ให้นักเรียนมีความรู้ในวิชาหลัก ด้วยสุดยอดเทคนิคการจำ จำเร็วเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
   ให้นักเรียนทราบข้อมูลเชิงลึก ในอาชีพสายแพทย์เพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกสายการเรียน ขั้นตอนการสมัคร ใกล้ไหน!! ไปนั่น!!
   เลือกจังหวัดที่น้องต้องการสมัคร
    กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ     หลังจากชำระเงินเรียบร้อย สามารถแจ้งชำระเงินได้เลย เพื่อยืนยันการชำระเงิน       เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้สำหรับแสดงเข้างาน   แจ้งชำระเงิน คลิ๊กที่นี่!! กำหนดการ
   เวลา 08.00 - 08.45 น.       ลงทะเบียนรับเอกสาร ที่จุดลงทะเบียนแต่งกายชุดนักเรียน
   เวลา 09.00 - 16.00 น.      กิจกรรมติวเข้มวิชาการ และ แนะแนวเส้นทางอนาคต โดยทีมวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศจากรั้วจุฬาฯ สถานที่จัดโครงการ
          เพียง!! 100 บาท เท่านั้น ใกล้ไหน!! ไปนั่น!! (รวมค่าเอกสารประกอบการสอนแล้ว) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด่วน!! ปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งเต็ม!!


  อุบลราชธานี
   วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมัครเข้าร่วม ฯ อุบล ฯ พิมพ์ใบชำระเงินอุบล ฯ
  เชียงใหม่
   วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัครเข้าร่วม ฯ เชียงใหม่ พิมพ์ใบชำระเงิน เชียงใหม่


  หาดใหญ่
   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมัครเข้าร่วม ฯ หาดใหญ่ พิมพ์ใบชำระเงินหาดใหญ่
  อุดรธานี
   วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
สมัครเข้าร่วม ฯ อุดรธานี พิมพ์ใบชำระเงินอุดรธานี


  ชลบุรี   Update!!
   เลื่อนเป็น   วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
   เวลา 11.00 - 17.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้างตึกคอมชลบุรี ชั้น B สถาบันกวดวิชาบีไวส์อะคาเดมี่
สมัครเข้าร่วม ฯ ชลบุรี พิมพ์ใบชำระเงิน ชลบุรี
  นครสวรรค์
   วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
สมัครเข้าร่วม ฯ นครสวรรค์ พิมพ์ใบชำระเงินนครสวรรค์


  บุรีรัมย์
   วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมัครเข้าร่วม ฯ บุรีรัมย์ปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน บุรีรัมย์
  สุรินทร์
   วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
สมัครเข้าร่วม ฯ สุรินทร์ปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน สุรินทร์


  ขอนแก่น
   วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุม 109 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สมัครเข้าร่วม ฯ ขอนแก่นปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน ขอนแก่น
  แพร่
   วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.แพร่
สมัครเข้าร่วม ฯ แพร่ปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน แพร่


  สุราษฎร์ธานี   Update!!
   เลื่อนเป็น   อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ K PARK Hotel จ.สุราษฎร์ธานี
สมัครเข้าร่วม ฯ สุราษฎร์ฯปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน สุราษฎร์ฯ
  นครราชสีมา   Update!!
   เลื่อนเป็น   อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
   เวลา 08.30 - 15.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน
   ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตภัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สมัครเข้าร่วม ฯ นครราชสีมาปิดรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงินนครราชสีมา
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806 พี่ตัวเอ็ม       091-7376530