Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***


Bewise Academy course

ค่ายปั้นฝัน ซัมเมอร์ 2020 

BEWISE-FIRST-CLASS

สำหรับ ม.5 ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ รองรับระบบการสอบรูปแบบใหม่ TCAS 64

รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

WISDOM PLUS CAMP 2020 

BEWISE-FIRST-CLASS

สำหรับ น้องๆ ม.3 ขึ้น ม.4 และ ม.4 ขึ้น ม.5 ค่ายแนะแนวค้นหาตัวตน เตรียมความพร้อมวิชาการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

Bewise First Class 

BEWISE-FIRST-CLASS

สำหรับ ม.1 - ม.6 อยากเรียนวิชาอะไร เพื่อจุดประสงค์อะไร อยากได้ผลลัพธ์แบบไหน เราจัดให้แบบตรงจุด

รายละเอียด แจ้งชำระเงิน