Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***


Bewise academy  Course

ที่การันตีผลจริง ด้วยการเช็นสัญญาคืนเงิน   “ตามกฎหมาย” ( สำหรับบางคอร์ส )


ค่ายปั้นฝัน OCTOBER 2018

สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์


สอนสด / ติวสรุป ทบทวนเนื้อหา ทุกวิชา ม. 4 - 6 / ทบทวนเนื้อหาออน์ไลน์ / เตรียมพร้อมทุกสนามสอบตรง
รายละเอียด   แจ้งชำระเงิน

BEWISE TCAS GUARANTEE’62

สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์


สอนสด / ทบทวนเนื้อหา พร้อม ตะลุยโจทย์ ด้วยระบบการเรียน SELF SUCCESS คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ณ สาขา (บางสาขา)
รายละเอียด   แจ้งชำระเงิน