Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***

Bewise academy   Courseค่ายปั้นฝัน ซัมเมอร์ 2018ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 


รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

โปรโมชั่นพิเศษ บีไวส์ @นครราชสีมา พร้อมโฉมใหม่

เรียนสด ทุกคอร์ส ตลอดเทอม ม.1 - ม.5 ครบทุกวิชา 


รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

WISDOM PLUS CAMP 2018


สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 และ ม.4 ขึ้น ม.5 


รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

ค่ายปั้นฝัน OCTOBER 2017 (INTENSIVE)


ค่ายวิชาการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยรายละเอียด แจ้งชำระเงิน