Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***


Bewise Academy   คอร์สเรียน

ที่การันตีผลจริง ด้วยการเช็นสัญญาคืนเงิน   “ตามกฎหมาย” ( สำหรับบางคอร์ส )


INTER UPGRADE


สำหรับ น้อง ป.6 - ม.5 เพิ่มเกรด เน้นอังกฤษ เพิ่มทักษะชีวิต
ติวเข้มเพิ่มเกรด


คอร์สสอนสด / ติวเข้มเพิ่มเกรด 5 วิชาหลัก ภาษาไทย สังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
INTER UPGRADE รายละเอียด   แจ้งชำระเงิน

ค่ายปั้นฝัน ซัมเมอร์ 2019


สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย


สอนสด / ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ รองรับระบบการสอบรูปแบบใหม่ TCAS 63
ค่ายปั้นฝัน ซัมเมอร์ 2019 รายละเอียด    แจ้งชำระเงิน

ค่ายปั้นฝัน OCTOBER 2018


สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรเร่งรัด


สอนสด / ติวสรุป ทบทวนเนื้อหา ทุกวิชา ม. 4 - 6 / ทบทวนเนื้อหาออน์ไลน์ / เตรียมพร้อมทุกสนามสอบตรง
ค่ายปั้นฝัน OCTOBER 2018 รายละเอียด   แจ้งชำระเงิน