Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***


Bewise academy  Course

ที่การันตีผลจริง ด้วยการเช็นสัญญาคืนเงิน   “ตามกฎหมาย” ( สำหรับบางคอร์ส )


GAT TURBO UPGRADE เตรียมความรู้สู่ GAT 200 UP

หลักสูตรเข้มข้นเตรียมความพร้อม
สอบ GAT (เชื่อมโยง+อังกฤษ) 

รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

COMBO WISE @บีไวส์ สาขาขอนแก่น


เรียนเนื้อหาเทอม 2 ล่วงหน้าและทบทวนเนื้อหา

ตุลาคม 2017 เทอม 2

ค่ายปั้นฝัน OCTOBER 2017 (INTENSIVE)


ค่ายวิชาการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย


รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

โปรโมชั่นพิเศษ บีไวส์ @นครราชสีมา พร้อมโฉมใหม่

เรียนสด ทุกคอร์ส ตลอดเทอม ม.1 - ม.5 ครบทุกวิชา

รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

WISDOM PLUS CAMP 2018

สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 และ ม.4 ขึ้น ม.5

รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

ค่ายปั้นฝัน OCTOBER 2017 (INTENSIVE)

ค่ายวิชาการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย


รายละเอียด แจ้งชำระเงิน