Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***


Bewise Academy

ค่ายปั้นฝัน ซัมเมอร์ 2019

ค่ายปั้นฝัน ซัมเมอร์ 2019

สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอนสด / ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ รองรับระบบการสอบรูปแบบใหม่ TCAS 63

รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

WISDOM PLUS CAMP 2019

WISDOM PLUS CAMP 2019

สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ขึ้น ม.5 มีความฝันอยากติด ม.รัฐชั้นนำ ติวเข้ม ปูพื้นฐาน ทบทวน เรียนล่วงหน้า เนื้อหา ม.4 และ ม.5 ให้จบก่อนใคร!

รายละเอียด แจ้งชำระเงิน

Bewise Tutor
ครูพี่ป้อ

อ.ณยฎาษ์ ทิพยะอัศวภาคินครูพี่ต้อม

อ. นัญฑพัฒน์ นภพัฒน์นนันท์
ครูพี่ตุ่น

อ.นลณัฐรัตน์ วรวรรฒน์
ครูพี่กอลี่

อ.อนุวัฒน์ กองก่อ
ครูพี่เป้

อ.เกียรติพงษ์ นุ่มแนบครูพี่บ๊อบ

อ.นพณัฐ สังสีมา

ครูพี่เกศ

อ.เกศจิรา บุญตระกูล


Bewise article

Congratulations
Bewise Daily News

ข่าวสารรับตรง 62

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 2 พิจารณาผลการเรียน     New!!    ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!
TCAS 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!
TCAS 62 ม.นเรศวร รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท     ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!
TCAS 62 ม.ศิลปากร รอบ2 โควตา เปิดรับสมัคร 11 โครงการ     ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ทุนกองทัพอากาศและทุนส่วนตัว ( สมัครได้ทั้งชาย/หญิง )     ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!
TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ     ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!
TCAS 62 ม.พะเยา TCAS รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ     New!!    ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!
TCAS 62 ม.มหาสารคาม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต     ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!