Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 

BEWISE DOCTOR TALK


“เปลี่ยนชีวิต ให้ติดหมอ” 1 วันเต็ม!! เพื่อสายอาชีพแพทย์สมัครเข้าร่วมโครงการ BEWISE DOCTOR TALK   จ. ระยอง
“เปลี่ยนชีวิต ให้ติดหมอ” 1 วันเต็ม!! เพื่อสายอาชีพแพทย์   จ. ระยอง
  • ข้อมูลส่วนตัว
*** พยายามหลีกเลี่ยงการเปิดลิงค์โดยตรงจาก Line
เช่น ถ้าในโทรศัพท์ไอโฟน เปิดด้วย Safari หรือโทรศัพท์รุ่นต่างๆ แนะนำให้เปิดบราวเซอร์อื่น
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ - สกุล :
ชื่อเล่น :
วัน / เดือน / ปี เกิด :
เช่น 12/06/2540
เบอร์โทร :
ID Line :
หากไม่มีกรุณาใส่เครื่องหมาย (ลบ) -
อีเมล์ :

  • ข้อมูลการศึกษา
ระดับชั้น :
สายวิชา :
โรงเรียน :

  • มีความประสงค์ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  วันอาทิตย์ที่ 17 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
  โรงแรมสตาร์ จ. ระยอง

มีความประสงค์ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ : *


หมายเหตุ
** Bewise Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดตามข่าวสารอัพเดทได้ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ค