BeWise Global Exchange Program 2023

Oxford, UK or Boston, USA

โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
8 - 29 ตุลาคม 2566

สมัครเข้าร่วมโครงการ ปิดรับสมัคร โทร. 064-6961444

Life & Learn
in the wonderful city

Oxford, UK or Boston, USA

เรียนรู้และใช้ชีวิตในเมืองน่าอยู่ 3 สัปดาห์ เต็ม!!

Study with Specialists

with high standard in teaching พัฒนาภาษาอังกฤษ กับ ผู้เชี่ยวชาญ
วันที่ รายละเอียด Oxford, UK or Boston, USA
วันนี้ - 15 มิ.ย. 2566 เปิดรับสมัครสอบ Close!! ที่นั่งเต็ม
16 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
18 มิ.ย. 2566 ทำข้อสอบออนไลน์
25 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้รับทุน และทุนสมทบ 18.00 น. เป็นต้นไป
25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2566 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
6 ก.ค. 2566 ปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับทุน
6 - 30 ก.ค. 2566 ส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
3 - 7 ส.ค. 2566 ดำเนินการยื่นวีซ่า
8 - 29 ตุลาคม 2566 กำหนดการโครงการ
กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
เวลาสอบ
รายละเอียด
12.15 น.
เปิดระบบให้นักเรียน log in เข้าสู่ระบบสอบ
12.30 - 12.45 น.
ยืนยันตัวตนและเช็กชื่อเข้าห้องสอบ โดยทีมงานคุมสอบประจำห้อง
12.45 น.
นักเรียนเข้าระบบซูม เพื่อเตรียมพร้อมทำข้อสอบ
12.50 น.
ฟังชี้แจงวิธีการทำข้อสอบและการส่งคำตอบ
13.00 น.
เริ่มทำข้อสอบ
14.30 น.
ปิดระบบการทำข้อสอบออนไลน์

ค่าธรรมเนียม


ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายใน 24 ชม. หลังการสมัคร


QR-Payment
BeWise Academy
200
บัญชี : บีไวส์โรจนพัฒน์
บาท (BAHT)


โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการ ผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร   :  ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี   :  บจก. บีไวส์โรจนพัฒน์
บัญชี   :  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   :  060-3-65081-6

แจ้งชำระเงิน

ความประทับใจ

จาก Dek'Global Exchange


น้องซัน

ได้เปิดประสบการณ์ ดูบอลที่ old Trafford สนุกและมีความสุขมาก อยากให้คนที่ชอบฟุตบอล ได้ลองไปสักครั้ง

Manchester , United Kingdom

น้องจัสติน

การใช้ชีวิตในอังกฤษได้สร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ให้จัสตินมาก เป็น 4 สัปดาห์ ที่ตื่นตาตื่นใจ ประสบการ์ณนี้จะไม่มีวันลืม

Manchester , United Kingdomน้องทีม

ประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้เรากล้าใช้ภาษาอังกฤษ มาที่นี่เราได้พบสิ่งใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเห็น เป็นความทรงจำที่ดีมาก ๆ

Manchester , United Kingdom

น้องไข่มุก

อยู่ที่นี้ 4 สัปดาห์ หนูได้เรียนรู้ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและตื่นเต้นมาก ๆ

Manchester , United Kingdom

รายละเอียดการให้ทุน

ค่าธรรมเนียม รวมค่าใช้จ่าย

ตั๋วเครื่องบิน

กรุงเทพ – บอสตัน / กรุงเทพ – ออกซฟอร์ด ชั้นประหยัด

วีซ่า & ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

Host family

ค่าที่พัก Host family และอาหาร 2 มื้อ

ทีมงานดูแล

และประกันการเดินทางตลอดโครงการ
• ทุนเต็มจำนวนมูลค่าทุนการศึกษา 218,000 บาท จำนวน 1 ทุน ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

• ทุนสมทบ รับทุนส่วนลด 50,000 บาท จำนวน 20 ทุน

จ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 168,000 บาท
จากค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน 218,000 บาท
วันที่ รายละเอียด
25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2566 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (ชำระยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท สำหรับผู้ได้รับทุนสมทบ)
ภายใน 1 ส.ค. 2566 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 68,000 บาท
ภายใน 1 ก.ย. 2566 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 3 จำนวน 45,000 บาท
ภายใน 1 ต.ค. 2566 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 4 จำนวน 45,000 บาทคุณสมบัติผู้สมัคร

1) อายุระหว่าง 12-18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
2) เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.50
3) เกรดภาษาอังกฤษเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00
4) สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ Oxford, UK หรือ Boston, USA ระหว่างวันที่ 8-29 ตุลาคม 2566 โดยไม่ติดกิจกรรมอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

1) สำเนาบัตรประชาชน
2) เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด
( การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งภายหลังการสมัครได้ )

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์
2) อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)
3) ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
4) อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียม
5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ ในวันที่ 15 มิ.ย. 2566

สมัครเข้าร่วมโครงการ