BeWise Global Exchange Program 2023

โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
4 สัปดาห์ เต็ม!!
26 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2566
สำหรับน้องระดับมหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาทสมัครเข้าร่วม โทร. 064-6961444

Life & Learn
in the wonderful city

นักเรียนสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 ประเทศ

Manchester, UK หรือ Melbourne, Australia
เรียนรู้และใช้ชีวิตในเมืองน่าอยู่ 4 สัปดาห์ เต็ม!!

Study with Specialists

with high standard in teaching พัฒนาภาษาอังกฤษ กับ ผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติผู้สมัคร

1) อายุระหว่าง 18 – 24 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี ยังคงลงทะเบียนเรียน จนถึงระยะเวลาโครงการ และมหาวิทยาลัยสามารถออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้
2) เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00
3) เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและยืดหยุ่นต่อการร่วมโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ตนสะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

1) สำเนาบัตรประชาชน
2) เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด
( การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งภายหลังการสมัครได้ )

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์
2) อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)
3) ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
4) อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียม
5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ ในวันที่ 20 มิ.ย. 2566

สมัครเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบข้อมูล
วันที่ รายละเอียด
วันนี้ – 19 มิ.ย. 2566 เปิดรับสมัครสอบ New!!
20 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
25 มิ.ย. 2566 ทำข้อสอบออนไลน์
28 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้รับทุน และทุนสมทบ
5 ก.ค. 2566 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจ่ายยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท (ยกเว้นผู้ที่ได้ทุนเต็มจำนวน)
1 ส.ค. 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 2
1 ก.ย. 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 3
ภายใน 15 ส.ค. 2566 ส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
4 - 9 ก.ย. 2566 ดำเนินการยื่นวีซ่า
1 ต.ค. 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 4
5 พ.ย. 2566 ประกาศรายละเอียดกำหนดการเดินทางและเตรียมความพร้อมการเดินทางให้แก่ผู้รับทุน
26 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2566 กำหนดการโครงการ
(ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ตนสะดวกเดินทาง)

ค่าธรรมเนียม


ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายใน 24 ชม. หลังการสมัคร


QR-Payment
BeWise Academy
200
บัญชี : บีไวส์โรจนพัฒน์
บาท (BAHT)


โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการ ผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร   :  ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี   :  บจก. บีไวส์โรจนพัฒน์
บัญชี   :  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   :  060-3-65081-6

แจ้งชำระเงิน

Manchester, Melbourne

ความประทับใจ

จาก Dek'Global Exchange


น้องซัน

ได้เปิดประสบการณ์ ดูบอลที่ old Trafford สนุกและมีความสุขมาก อยากให้คนที่ชอบฟุตบอล ได้ลองไปสักครั้ง

Manchester , United Kingdom

น้องจัสติน

ได้เปิดประสบการณ์ ดูบอลที่ old Trafford สนุกและมีความสุขมาก อยากให้คนที่ชอบฟุตบอล ได้ลองไปสักครั้ง

Manchester , United Kingdomน้องทีม

ประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้เรากล้าใช้ภาษาอังกฤษ มาที่นี่เราได้พบสิ่งใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเห็น เป็นความทรงจำที่ดีมาก ๆ

Manchester , United Kingdom

น้องไข่มุก

อยู่ที่นี้ 4 สัปดาห์ หนูได้เรียนรู้ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและตื่นเต้นมาก ๆ

Manchester , United Kingdom

รายละเอียดการให้ทุน

ค่าธรรมเนียม รวมค่าใช้จ่าย

ตั๋วเครื่องบิน

กรุงเทพ – แมนเชสเตอร์ ชั้นประหยัด

วีซ่า & ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

Host family

ค่าที่พัก Host family และอาหาร 2 มื้อ

ทีมงานดูแล

และประกันการเดินทางตลอดโครงการ
• ทุนเต็มจำนวนมูลค่าทุนการศึกษา 218,000 บาท จำนวน 1 ทุน

วันที่ รายละเอียด
28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2566 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
ภายใน 15 ส.ค. 2566 ส่งเอกสารประกอบการสมัครวีซ่า
4 - 9 ก.ย. 2566 ดำเนินการยื่นวีซ่า
5 พ.ย. 2566 ประกาศรายละเอียดกำหนดการเดินทางและเตรียมความพร้อมการเดินทางให้แก่ผู้รับทุน

• ทุนสมทบ รับทุนส่วนลด 60,000 บาท จำนวน 20 ทุน

จ่ายค่าธรรมเนียม 158,000 บาท
ประหยัดที่สุด!! เมื่อเทียบกับโครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ในไทย
วันที่ รายละเอียด
28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2566 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (ชำระยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท สำหรับผู้ได้รับทุนสมทบ)
ภายใน 15 ส.ค. 2566 ส่งเอกสารประกอบการสมัครวีซ่า
1 ส.ค. 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 60,000 บาท
1 ก.ย. 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 3 จำนวน 60,000 บาท
4 - 9 ก.ย. 2566 ดำเนินการยื่นวีซ่า
1 ต.ค. 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 4 จำนวน 28,000 บาท
5 พ.ย. 2566 ประกาศรายละเอียดกำหนดการเดินทางและเตรียมความพร้อมการเดินทางให้แก่ผู้รับทุน

สมัครเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบข้อมูล