BeWise Global
Exchange
2023

โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น
ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
และเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
15 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2566

โทร. 064-696-1444

ตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียน


BeWise Exchange Program

กรอกเลขบัตรประชาชน
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน