WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

BeWise
Global Exchange Program

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ระยะเวลา 3 - 4 Weeks
Life & Learn

in the wonderful city เรียนรู้และใช้ชีวิตในเมืองน่าอยู่ เดินทาง Summer 2024

Manchester, UK


Oxford,UK


Melbourne, Aus


Sydney, Aus


Tokyo, Japan


Boston,USA
Study with Specialists

with high standard in teaching
พัฒนาภาษาอังกฤษ กับ ผู้เชี่ยวชาญ

Card image
Card image
Card image
Card image

“ สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 ”

BeWise Global Exchange Program
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

COURSES

What’s Included?


สอบวัดระดับภาษา ก่อนเริ่มเรียน

อุปกรณ์การเรียน

สอบประเมิณผลการเรียนรายสัปดาห์

ทีมงานดูแลตลอด 24 ชม.

กิจกรรมนอกห้องเรียน

ใบประกาศ หลังจบคอร์สGeneral English course


is ideal for you if you are Beginner (A1) to Advanced (C1) level and want to improve your English skills. From day-to-day life, to further studies or business, this course will help you to gain news skills and improve your confidence to speak English with people from around the world in any context.

: ระดับ เริ่มต้น(A1) ถึง ขึ้นสูง(C1)

: เรียน 15 ชม./สัปดาห์

: อายุ 13 - 18 ปี

: ขนาดห้องเรียนไม่เกิน 15 คน

Skills Classes


Classes are a great way to supplement your English tuition, allowing you to improve your language skills quicker and in a more focused environment. Choose a skills subject that suits your learning requirements and intensify your English language course to get results fast. Delve deeper into the English language and extend your studies with additional skills classes, with dedicated content focusing on IELTS, business, speaking, listening, reading, and writing. You can choose to study an additional 1 or 2 hours per day, with our Intensive or Super Intensive options.

The IELTS course


is ideal if you are trying to improve your English language skills to help increase your chances of passes your IELTS exam ahead of going to university. Led by experienced teachers with an in-depth knowledge of the exam, our IELTS preparation course will help you to master key English language skills needed for the test.ACCOMMODATION

Homestay


Experience local culture in an authentic environment and develop your English language skills further with a local family. By choosing to live at a homestay, you will have the opportunity to immerse yourself in English culture, spending time with your hosts and practising English outside of the classroom.

o The food
Half-board meals are included Monday to Friday and full-board meals on weekends as standard.
o Your space
You will have access to common areas such as the kitchen and living room. You will share the bathroom. Bedroom will have a bed and some storage space for your clothes.
o Getting around
You will have to use public transport to travel to and from the school. Expect to pay between £10 and £25 for a weekly bus or tram ticket, depending on local availability.

Resident


Meet like-minded people, make new friends and enjoy your independence The chance to meet and spend time with students from all over the world outside of your classes. Residential accommodation providers are within walking distance or a short commute, and are perfect for students looking to make new friends whilst enjoying independence during their studies.

PAYMENT


ค่าธรรมเนียมโครงการ 229,000 บาท

สามารถแบ่งชำระได้

ค่าธรรมเนียม

รวมค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่ากิจกรรมนอกห้องเรียนและทัศนศึกษา

ค่าที่พัก Host family และอาหาร 3 มื้อ

ขั้นตอนการสมัคร


1. เลือกเมืองที่ต้องการเดินทางและกรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 สามารถโอนชำระผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร หรือ ตู้ ATM
3. หลังจาการโอนชำระเรียบร้อย กรุณแจ้งชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการ และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นอย่างดี หากการชำระสมบูรณ์ ธนาคารจะส่งชื่อเข้าระบบในวันรุ่งขึ้นและภายใน 2 - 5 วัน นักเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ ถือเป็นการเสร็จสิ้น

การชำระเงิน


โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น ได้ทุกธนาคาร โดยเลือกการโอนเงิน แล้วระบุเลขที่บัญชี
ธนาคาร   :  ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี   :  บจก. บีไวส์โรจนพัฒน์
บัญชี   :  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   :  060-3-65081-6
แจ้งชำระเงิน คลิก