WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**


นลณัฐรัตน์ วรวรรฒน์ - ครูพี่ตุ่น


ประวัติการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกวิชาภาษาสเปน

ประสบการด้านการสอน / ผลงาน

- สอบผ่านการคัดเลือก นักเรียนทุน AFS สถานะตัวจริงประเทศ เดนมาร์ค ปี 2557
- อาจารย์รับเชิญ ติวเข้มภาษาไทย ONET/ 7 วิชาสามัญ โรงเรียนรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ
- อาจารย์รับเชิญ ติวเข้มภาษาไทย มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัย 20 จังหวัดภาคอีสาน ปีการศึกษา 2557
- ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีไวส์พิพัฒน์อักษร จำกัด และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (บีไวส์)
- ผู้อำนวยการและผู้ริเริ่ม หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โครงการเตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชาบีไวส์