WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

กรอกข้อมูล
สมัครเข้าร่วมโครงการ
BEWISE NETSAT READY


กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันข้อมูล
หากยืนยันและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

กรุณาเลือก ค่ายฯ
หากไม่มีกรุณาใส่เครื่องหมาย -

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอกชื่อเล่น

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก ID line
กรอกให้ถูกต้อง เพื่อรับจดหมายตอบรับ
กรุณากรอก E-mail

ข้อมูลที่อยู่

กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อจัดส่งเอกสารต่าง ๆ
กรุณากรอกเลขที่บ้าน

กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกอำเภอ
กรุณาเลือกจังหวัดตำบล


ข้อมูลการศึกษา


กรุณาระบุชั้น
กรุณาเลือกสายวิชา
กรุณากรอกโรงเรียน

ข้อมูลผู้ปกครอง


กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ผู้ปกครอง
กรุณากรอกเบอร์โทรผู้ปกครอง
กรุณาเลือกความสัมพันธ์

฿
ชำระภายใน 3-5 วัน
จ่ายจองที่นั่ง
  • ติวครบที่สุดในภาคอีสาน 8 วิชาหลัก + 8 วิชาเฉพาะ
  • การันตีผลงานบีไวส์ ศิษย์สอบติด ม.รัฐ Top ประเทศ ยกรุ่น 10 ปีซ้อน
  • สอนสด ด้วยติวเตอร์คุณภาพมืออาชีพ นำทีมโดย อ.ป้อ ป.โทด้านการศึกษา จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ
  • ทบทวนเนื้อหาโดยระบบ SELF@HOME ล็อกอินด้วย USERNAME และ PASSWORD บนหน้าเว็บ เพื่อทบทวนเนื้อหาที่หอพัก หรือ บ้าน ในเวลาใดก็ได้ที่นักเรียนสะดวก
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกประการ