BeWise Global Exchange Program 2023

โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

สำหรับน้อง ม.1 - ม.6

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาทManchester, UK or Melbourne, Australia

วันที่
รายละเอียด
15 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 18.00 น. เป็นต้นไป
21 พ.ค. 2566
ทำข้อสอบออนไลน์
2 - 30 ตุลาคม 2566
กำหนดการโครงการ
Manchester or Melbourne

Oxford, UK or Boston, USA

วันที่
รายละเอียด
16 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
18 มิ.ย. 2566
ทำข้อสอบออนไลน์
8 - 29 ตุลาคม 2566
กำหนดการโครงการ
Oxford or Boston