Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

BeWise   เรื่องน่ารู้ ...

อย่ามองข้าม.... แม้จะเป็นแค่  “ เรื่องเล็กน้อย  ”


 เมื่อฝัน...ฉันอยากเป็น   “  Graphic designer ”


: 25 กันยายน 2560   เปิดอ่าน  3948   Views


5 คุณสมบัติเด่น เพื่อเป็นกราฟิกดีไซน์เนอร์ (Graphic designer)

ก่อนอื่น น้องๆ ลองหันมองดูรอบๆ ตัวเราซิ ว่าเห็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานงานกราฟิก.....
ในปัจจุบันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่างานกราฟิก มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของของเราทุกวินาที แต่น้องๆ เองอาจจะไม่รู้เลยว่ามีงานกราฟิกอยู่รอบๆตัวเสมอ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ต่างๆ โฆษณาใน Facebook เว็บไซต์ ภาพยนตร์ ขวดน้ำ ขวดแชมพู เสื้อผ้า กล่องขนม หนังสือ ป้ายบอกทาง จนไปถึงรถยนต์ ดังนั้นในปัจจุบันทำให้อาชีพกราฟิกดีไซน์เนอร์ เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชน หากอาชีพกราฟิกดีไซน์เนอร์เป็นอาชีพในฝันของน้องๆ นอกจากเราจำเป็นต้องมีความสามารถในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่จะทำให้เราเป็นกราฟิกดีไซน์เนอร์ได้อย่างดีเยี่ยม เรามาเตรียมตัวไปพร้อมๆ กันเลย

1. ขยันฝึกฝน
การที่น้องๆ จะมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมต่างๆ จะต้องเกิดจากการฝึกฝน น้องๆ อาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งทุกโปรแกรม แต่อยากให้รู้ลึกรู้จริงในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไปเลย
- ฝึกตามแบบ โดยสามารถดูได้จากหนังสือสอนของโปรแกรมนั้นๆ เหมาะสำหรับระยะเริ่มต้น
- ฝึกตั้งโจทย์ ตั้งโจทย์จากเครื่องมือ หรือโจทย์จากภาพ การฝึกแบบนี้ทำให้เรามีพื้นฐานแน่น และรู้ลึกในเครื่องมือแต่ละชิ้น
- ฝึกเลียนแบบ สร้างผลงานตามแบบงานของคนอื่นให้เหมือนที่สุด น้องๆ จะต้องมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือและฟังก์ชั่นต่างๆ จึงจะวิเคราะห์ ประยุกต์ และดัดแปลงด้วยตนเองได้

2.ค้นหาไอเดียใหม่
เราต้องคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานให้แตกต่างและแปลกใหม่ สะดุดตา สะดุดใจ ได้อยู่เสมอ โดยอาจหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆ ตัว หรือออกไปเปิดหูเปิดตาภายนอก เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ
มาสร้างงานให้ดียิ่งขึ้น

3.ตั้งค่าให้เป็น
เพราะงานกราฟิกไม่ใช่เพียงงานที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว
บางครั้งเราต้องนำไปผลิตจริง หรือต้องไปเปิดที่เครื่องอื่นๆ น้องๆ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการ เลือกสี เซ็ทค่าสี เซ็ทไฟล์สำหรับผลิต เพื่อให้ผลงานของเราไม่ผิดเพียนไปจากเดิม

4. คนทันยุค
การที่น้องๆ ติดตามข่าวสาร ทันเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ จะทำให้มีความคิดใหม่ๆ
ที่จะทำให้งานของเราดูทันสมัย แตกต่างจากคนอื่นในช่วงเวลานั้นๆ

5. กล้า
เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เสมอ เราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ไม่ยึดติดอยู่กับเครื่องมือเดิมๆ เพื่อที่จะพัฒนาและขยายความสามารถของเราให้มากยิ่งขึ้น