WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”

คอร์ส เรียนสด


Kaiypunfun-2024

ค่ายปั้นฝัน 2024

สำหรับ น้อง ๆ ม.5 New หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS

รายละเอียด     

BeWiseTCAS-GUARANTEE

BEWISE TCAS GUARANTEE’24

สำหรับ น้อง ๆ ม.5 หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2568

รายละเอียด     

TGAT-TO-GO

TGAT To Go !!!

สำหรับ น้อง ๆ ม.4 - 6 New ติว ครบ จบ ทุกพาร์ต 80 up (30 ชั่วโมง เน้นๆ เนื้อๆ)

รายละเอียด     

BEWISE NETSAT READY

BEWISE NETSAT READY

สำหรับ น้อง ๆ ม.4 - 6 หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด     

ค่ายปั้นฝัน October 2023

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชลบุรี / หัวหิน

รายละเอียด