WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

ระเบียบการสอบออนไลน์


โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร และเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
15 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2566
(ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ตนสะดวก)

นักเรียนทราบดีว่าการสอบนี้ดำเนินการสอบผ่านระบบออนไลน์โดยสอบผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ผู้เข้าสอบทุกคนจำเป็นต้องทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอโน้ตบุ๊คเท่านั้น ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ในการทำข้อสอบได้

ระเบียบบังคับ

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ


1.1 บัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประชาชน
1.2 สำหรับการทำข้อสอบออนไลน์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
1.3 สำหรับถ่ายทอดผู้เข้าสอบและสภาพแวดล้อม โทรศัพท์มือถือ / คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก / IPad ฯลฯ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ได้
1.4 อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาร์ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก / โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้แบตเตอรี่เพียงพอต่อระยะเวลาการสอบ

2. การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ


2.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ๊ก สำหรับการเข้าระบบสอบออนไลน์
2.2 โทรศัพท์มือถือ / คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก / IPad ฯลฯ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting เพื่อการถ่ายทอดสด โดยตั้งในตำแหน่งที่ให้ได้ภาพของตนเองจากกล้องหน้า ขณะนั่งทำข้อสอบ ดังภาพตัวอย่าง
2.3 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี
2.4 สถานที่ที่นั่งสอบและสภาพแวดล้อม ด้านหน้าของผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผนังทึบ หรือม่านทึบ ไม่มีกระจกใด ๆ อยู่ด้านหน้า ไม่มีบุคคลอื่นในห้องสอบ และจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
2.5 อุปกรณ์ที่วางบนโต๊ะ จะอนุญาตให้มี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Laptop เพื่อใช้ในการทำข้อสอบเท่านั้น ห้ามมีอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด
2.6 การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมใส่นาฬิกา และเครื่องประดับทุกชนิด ห้ามไว้ผมปกปิดใบหู ห้ามพกอุปกรณ์สื่อสารใด ๆ และให้ฟังคำสั่งผู้คุมสอบด้วยเสียงที่มาจากอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสดเท่านั้น
2.7 ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ใส่หูฟังใด ๆ ในการสอบและจะต้องรวบผมให้เห็นใบหูทั้งสองข้าง การบันทึกภาพนิ่ง แคปเจอร์ภาพหน้าจอ ภาพวีดิโอ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อสอบไม่อนุญาตให้กระทำโดยเด็ดขา จะถือว่าท่านละเมิดกฏและมีความผิดร้ายแรง และอยู่ในห้อง Zoom จนกว่าจะหมดเวลาสอบ
2.8 หากกรรมการคุมสอบพบพฤติกรรมส่อทุจริต กรรมการคุมสอบมีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาไม่ตรวจข้อสอบทันที


ตัวอย่างลักษณะการนั่งสอบและการวางมุมกล้องถ่ายทอดข้าพเจ้าทราบดีว่าการสอบนี้ดำเนินการสอบผ่านระบบออนไลน์โดยสอบผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

ย้อนกลับ