Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

แจ้งชำระเงิน

สำหรับบุคคลทั่วไป ณ ห้องทองกวาวชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กรุณากรอกให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการสมัคร